Sú moje dary daňovo odpočítateľné?

Nadácia CitizenGO je nezisková organizácia so sídlom v EÚ (Španielsko). Ako verejnoprospešná organizácia, ktorá pracuje pre verejné blaho, sú dary poskytnuté Nadácii CitizenGO daňovo uznateľné, ak žijete v Španielsku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku alebo Luxembursku.

Podľa daňových expertov, ktorých konzultovalo s Európske nadačné centrum (EFC) a sieť TransNational Giving Europe (TGE) (pozri štúdium na tému "Zdaňovanie cezhraničnej filantropie v Európe po Persche a Stauffer - od pevniny po voľný pohyb?") , tieto krajiny implementovali nediskriminačné pravidlo Európskej únie pre uplatňovanie daňových výhod pri cezhraničných daroch (pozri kapitolu 5.1, str. 28 štúdie).

To znamená, že ak žijete v jednej z týchto krajín, váš dar pre Nadáciu CitizenGO (verejnoprospešná organizácia so sídlom v Španielsku) vás oprávňuje žiadať o odpočet dane z vašej dane z príjmov v súlade s právnymi predpismi vašej krajiny.

V každom prípade Vám odporúčame, aby ste sa poradili s miestnym daňovým poradcom, aby ste sa dozvedeli viac o postupe využitia týchto daňových odpočtov.

Hodnotenie článku Ďakujem za spätnú väzbu Pri odosielaní spätnej väzby sa vyskytol problém. Skúste neskôr prosím.

Potrebujete ešte pomoc? Kontaktuj nás Kontaktuj nás